Karolina Pietrzak

Dane adresowe:
Wrocław, ul. Na Szańcach 10/17
Strona internetowa: karolinapietrzak.pl/
Kontakt:
tel. 722 311 640
Kwalifikacje:
estem psychologiem, terapeutą poznawczo – behawioralnym w trakcie szkolenia.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej. Swoją pracę poddaję superwizji. Regularnie poszerzam swoją wiedzę biorąc udział w konferencjach i szkoleniach specjalistycznych z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując indywidualnie i grupowo z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej, a także prowadząc grupę wsparcia dla ich rodzin. Prowadziłam konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla osób znajdujących się w szeroko rozumianym kryzysie, także w formie Telefonu Zaufania. Prowadziłam również treningi funkcji poznawczych, warsztaty samorozwojowe dla osób dorosłych, a także treningi umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży.

Prowadzę terapię indywidualną dzieci i młodzieży, a także konsultacje i terapię indywidualną dla osób dorosłych.
Oferta:
Pychoterapia poznawczo - behawioralna dzieci, młodzieży i dorosłych.