Punkt Terapii i Rozwoju PoMoc

Dane adresowe:
Warszawa, ul. Al.gen. Chruściela "Montera" 37/39/34
Strona internetowa: warszawaterapia.pl
Kontakt:
605 038 545
beata.kaczkiewicz@gmail.com
Kwalifikacje:
Ukończyłam studia magisterskie w Collegium Civitas na kierunku Socjologia ze specjalnością Stosowana Psychologia Społeczna, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk Społecznych Pedagogium na kierunku Poradnictwo i Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna oraz I, II i III stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Swoje kompetencje zawodowe podnoszę poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach w nurcie TSR:
* Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach w pracy z dziećmi i rodzinami;
* Zachowania i myśli suicydalne;
* Praca w oparciu o relacje w diadzie;
* Metoda Kids’ Skills – Dam Radę;
* TSR w pracy z dzieckiem, nastolatkiem i rodziną;
* TSR w pracy z młodzieżą i rodziną;
* Praca z rodziną w obliczu rozwodu;
* Psycho-patologia w ramach TSR;
* Praca z grupą w nurcie TSR;
* Młode, młodsze i jeszcze młodsze – o pracy z „maluchami” i ich rodzicami;
* Od traumy do …? Zastosowanie TSR w pracy z osobami po traumie;
* Mistrzostwo w TSR;
* Interwencja Kryzysowa w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach.

W swojej pracy z klientem korzystam również z wiedzy nabytej na szkoleniach prowadzonych w innym podejściu niż TSR:
* Program Ograniczania Picia (PARPA);
* Trening Umiejętności Społecznych;
* Jak zmotywować dziecko z Zespołem Aspergera w szkole i w przedszkolu – systemy motywacyjne do wykorzystania w pracy indywidualnej i grupowej;
* Przemoc seksualna wobec dzieci;
* Wprowadzenie do tematyki HIV/AIDS w kontekście zdrowia psychicznego;
* Specyfika innowacyjnych form pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym;
* Posługiwanie się innowacyjnymi formami pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym i zawodowym;
* Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży, sposoby postępowania i metody pracy;
* Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice;
* Gdy dziecko nie chce jeść;
* Praca ze sprawcą przemocy;
* Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
* Dziecko krzywdzone – pomoc dziecku i rodzinie.

i wielu innych.
Oferta:

* Prowadzę grupy i konsultacje indywidualne w ramach realizacji Programu Ograniczania Picia.
* Prowadzę terapię rodzin, par i klientów indywidualnych. Zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych.
* Pracuję z osobami doświadczającymi lęku, obniżonego nastroju, trudności w relacjach z innymi, cierpiącymi z powodu niskiego poczucia własnej wartości, uzależnienia, samookaleczeń, mającymi myśli samobójcze.
* Zapraszam dzieci z zaburzeniami zachowania, młodzież doświadczającą problemów wieku dorastania.
* Wspieram pary, które odczuwają spadek satysfakcji ze związku, często się kłócą, mają problemy w komunikacji i zrozumieniu uczuć/potrzeb partnera, borykają się z trudnymi wydarzeniami życiowymi lub znaczącymi zmianami.
* Zapraszam pary na konsultacje przedmałżeńskie.
* Prowadzę terapię ofiar przemocy i osób stosujących przemoc.
* Prowadzę mediacje rodzinne.
* Jestem trenerem TUS (trening umiejętności społecznych), prowadzę zajęcia dla dzieci ze spektrum autyzmu.
* Pracuję z dziećmi z Zespołem Aspergera – praca indywidualna i grupowa z zastosowaniem systemów motywacyjnych.