Barbara Bialikiewicz

Dane adresowe:
Kraków, ul. św. Bronisławy 24/4
Strona internetowa: www.bialikiewicz.pl
Kontakt:
505 992 911
Kwalifikacje:
Ukończyłam 5-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wcześniej ukończyłam studia podyplomowe w zakresie oddziaływań terapeutycznych w wieku rozwojowym w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego i psychologię ze specjalnością kliniczną na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Oferta:
Wspieram dorosłych (w tym kobiety w ciąży) oraz pary (hetero- i homoseksualne) w radzeniu sobie z trudnościami.

Doświadczenie kliniczne zdobyłam na Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i w ośrodku dla osób po kryzysach psychicznych Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej.

Pracuję w Ośrodku Poradnictwa i Terapii Rodzin Stowarzyszenia Dobrej Nadziei, gdzie prowadzę indywidualną psychoterapię dorosłych oraz psychoterapię par i rodzin.