Charset("iso-8859-2"); $meta->Autor("pchludzinski@gmail.com"); $meta->Keywords("psycholog, terapeuta, psychoterapeuta, terapia psychodynamiczna, terapia interpersonalna, terapia behawawioralno-poznawcza, terapia systemowa, psycholog nfz"); $meta->Opis("Strona powstała celem ułatwienia znalezienia terapeuty. Liczymy na zbudowanie jak najpełniejszej bazy, bez konieczności wertowania dziesiątek stron z ofertami psychoterapeutów. Zapraszamy do dodawania swoich praktyk oraz pełne przedstawienie swoich kompetencji."); $meta->Roboty("index", "follow"); //na podstronie more dodawane w title jest nazwa terapeuty @$go=$_GET['go']; @$id=$_GET['id']; if($go=="more" AND isset($id)) { include ("settings/baza.php"); $select="SELECT id, nazwa FROM terapia WHERE id=\"$id\""; mysql_query("SET NAMES latin2"); mysql_query("SET CHARSET latin2"); $y_tytul=mysql_query($select); while($x_tytul= mysql_fetch_row($y_tytul)) { $title=$x_tytul[1]; } } else { $title="Terapia, terapeuci. Źródło informacji w jednym miejscu"; } $meta->Tytul("$title"); //koniec problemow z title ?>